-Ouderbegeleiding-over ons
ouderbegeleiding
   Introductie


Jongerencoaching.nl is een onderdeel van de maatschap Overzee/Borstlap
U kunt bij ons terecht voor coaching, begeleiding en ouderbegeleiding.
Voor jongeren en adolescenten/(jong)volwassenen van ongeveer 14 jaar tot +30 jaar) op weg naar of startend met een zelfstandig leven, bieden wij coaching en begeleiding aan.
Voor ouders bieden wij begeleiding en [opvoed]ondersteuning in de omgang met kinderen die thuis of op school gedragsproblemen laten zien.

Wij begeleiden vanuit onze eigen pedagogisch-therapeutische achtergrond en laten ons met name inspireren door de ideeën en principes van Dr H.M. Noordzij, beschreven in zijn boek Echt Wel

Wij hebben geen contracten met gemeenten. De financiering van onze diensten gebeurt op basis van een aan te vragen PGB.